Select Page

Obecná lingvistika

informace pro uchazeče o studium na Filozofické fakultě UP v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci

Druhá nejstarší vysoká škola v Česku v jediném skutečně univerzitním městě

Proč studovat obecnou lingvistiku?

 • Naučíš se udělat gramatiku
 • Naučíš se popisovat texty všech jazyků různými gramatikami
 • Naučíš se luštit používané šifry
 • Naučíš se rozpoznat autorství textu
 • Naučíš se vidět realitu ve fikci a teorii v praxi
 • Budeš rozumět zápisu v DNA
 • Budeš umět zjistit, zda bude fungovat nová reklama
 • Budeš vědět, co zní ve tvém jméně
 • Budeš analyzovat texty a staneš se součástí výzkumu
 • Budeš se účastnit stáží na českých i zahraničních institucích

Co u nás můžeš studovat?

 • Studovat u nás můžeš jednooborově i dvouoborově. V rámci bakalářského studia nabízíme dvouoborový studijní program Obecnou lingvistiku a teorii komunikace a stejně tak dvouoborovou Lingvistiku a Digital Humanities.
 • V rámci magisterského studia u nás můžeš pokračovat programem Obecná lingvistika a teorie komunikace, který lze studovat jak jednooborově, tak dvouoborově jako maior či minor.
 • Rozhodneš-li se naplno věnovat vědě, máme pro tebe doktorské studijní programy Obecná jazykověda a teorie komunikace a Lingvistika a Digital Humanities.

Proč studovat u nás v Olomouci?

• Klademe velký důraz na propojování lingvistiky a přírodních věd, matematiky či psychologie, ale také médií a marketingu.

• Naučíš se jazyk chápat jako nástroj poznání, díky němuž budeš schopen přesně analyzovat jakýkoliv problém v jakémkoliv oboru.

• Podporujeme kombinaci studia a praxe. Již během prvních roků studia na katedře se můžete zapojit do spousty zajímavých projektů, jako náš Jirka.

• Jsme malým kolektivem s rodinnou atmosférou, budeš se u nás cítit jako doma!

• Díky síti našich partnerských škol a institucí se můžeš už během studií vydat na studijní i pracovní stáže po Evropě i po celém světě, jako naše Juliana.

• Připravíme tě na všechny možné varianty tvého budoucího profesního uplatnění.

• Spolupracujeme s marketingovými agenturami z celého světa.

• Můžete si vybrat předměty v češtině i angličtině. Na naší katedře působí vyučující z různých zemí světa!

• Již od bakalářského studia budeš mít možnost zapojit se do nejrůznějších projektů, ať už se jedná o vytváření deskové hry s lingvistickou tematikou, výzkumné projekty nebo Lingvistiku z obýváku.

• Disponujeme technologiemi nezbytnými pro empirický výzkum jazyka, například eyetrackerem, který během studií využívala třeba naše Míša.

Co tě u nás čeká? Podívej se na ukázkové přednášky, které jsme pro vás připravili v rámce dne otevřených dveří.

Jak se k nám dostaneš?

l

• Do 15. března nám pošli vyplněnou elektronickou přihlášku ke studiu.

• Podrobné informace k přijímacímu řízení najdeš zde na webu fakulty.

Kde se uplatníš?

• Tvůj smysl pro logickou stavbu jazyka a přesnost jeho použití využiješ při tvorbě komunikačních strategií či sloganů v marketingových a PR agenturách, ale také v odděleních komunikace v soukromých firmách, ve státní správě a neziskovém sektoru.

• Pokud si ke studiu přidáš ještě druhý jazyk, tvůj analytický vhled do jazyka ti výrazně pomůže uplatnit se v tlumočnictví a překladatelství.

• Staneš se nepostradatelnou součástí badatelských týmů zaměřených do nejrůznějších oblastí výzkumu, zdaleka nejen na lingvistický výzkum.

• Uplatníš se ve statistických odděleních při přípravě a zpracování jazykových dat či v konkrétních firmách využívajících zpracování jazyka, jako náš Ondra.

• Analytické jazykové myšlení ti přijde vhod při práci s informačními zdroji v médiích či nakladatelstvích.

Kam za hranice budeš moct vyjet?

Naše katedra každý rok vysílá studenty na semestrální či dvousemestrální studijní pobyty na svých partnerských univerzitách i na pracovní stáže. Jejich seznam najdeš na našem hlavním webu.

Kdo tě bude učit?

Dan Faltýnek

Věnuji se popisu jazyka na všech rovinách, od fonetiky po sémiotiku. Jsem obecný lingvista.

 

Ludmila Lacková

Zkoumám, kde všude kromě jazyka probíhá komunikace. Jsem biosémiotička.

 

Vladimír Matlach

Zkoumání DNA, umělé inteligence i formální generování fyzických struktur mi nejsou cizí. Jsem informatik a lingvista.

 

Martina Benešová

Vypočítám vzorce v přirozeném jazyce i znakové řeči. Jsem matematická lingvistka.

 

Lukáš Hadwiger Zámečník

Zjišťuju, kde se fyzika potkává s jazykem. Jsem filozof vědy.

 

Kateřina Lesch

Pomocí sémantické datové analýzy odhaluji podvody. Jsem forenzní lingvistka.

 

Claudio Rodríguez Higuera

 

Popisuji logickou strukturu jazyka a souhru v ní se vyskytujících konceptů. Jsem analytický filozof.

Tyler James Bennett

Zkoumám, jakým způsobem propaganda, média a marketing ovlivňují veřejné mínění a směřování dnešní společnosti. Jsem sémiotik a psycholingvista.

S jakými studijními moduly se u nás setkáš?

Modul Obecná lingvistika

Co to je?

 • Komunikujeme, tedy jsme. Vezměme si třeba držení našeho těla, způsob, jakým se oblékáme, rozhovory, které navazujeme se svými přáteli, či korespondenci na sociálních médiích – jsme neustále součástí komunikačních procesů a událostí.

Principy

 • Tradice Pražského Lingvistického Kroužku
 • Výzkum jazykových univerzálií
 • Zapojení studentů do výzkumu
 • Problem-solving praktické předměty

Předměty

 • Obecná fonetika a fonologie
 • Obecná lingvistika
 • Základy experimentální analýzy jazyka
 • Teorie gramatiky
 • Lexikon
 • Principy vývoje jazyka
 • Morfosyntax
 • Dějiny české lingvistiky
 • Teorie komunikace
 • Modely vysvětlení v lingvistice

Akce

Partneři

Modul Digital Humanities

Co to je?

 • Disciplína Digital Humanities zkoumá klasické objekty zájmu humanitních věd, jakými jsou např. knihy či data pocházející ze sociálních médií, za pomoci počítačů.

Principy

 • Automatické zpracování přirozeného jazyka
 • Kvantitativní lingvistika
 • Určování autorství
 • Počítačová bezpečnost
 • Praktické zaměření (stáže ve firmách pro studenty)
 • Empirické zákony: Zipfův, Herdanův, Paretův

Předměty

 • Zpracování dat v DH
 • Forenzní lingvistika
 • Minulost databázových systémů
 • Současnost databázových systémů
 • Algoritmické zpracování jazyka
 • Základy experimentální analýzy jazyka
 • Atribuce textu
 • Matematické modelování jazyka
 • Zpracování přirozeného jazyka
 • Kvantitativní lingvistika
 • Lingvistický experiment
 • Programování
 • Introduction to Digital Humanities

Akce

Partneři

Modul Sémiotika

Co to je?

 • Znakové systémy, principy výstavby nejrůznějších typů kódů, pojmenování, označování a reprezentace v živých systémech, oblastech společenského a kulturního života. Taková a rozsáhlejší je šíře zájmů disciplíny zvané sémiotika.

Principy

 • Kros-, inter-, multi- a trans-disciplinarita (biosémiotika, psychosémiotika, kognitivní sémiotika a kulturní sémiotika)
 • Intersektoralita (spolupráce s privátním sektorem, např. marketingové agentury) a inkluzivita
 • Jazykový a kulturní polyglotismus
 • Spoluautorství a open source
 • Média a digitální komunikace

Předměty

 • Sémiotika
 • Kognitivní sémiotika
 • Kulturní Sémiotika
 • Critical reader of new media
 • Biosémiotika
 • Sémiotické večery
 • Komplexní analýza komunikačního procesu
 • Aplikovaná semiotika
 • Experimentálni semiotika
 • Psycholingvistika
 • Kritická analýza diskurzu

Akce

Partneři

Bouřlivý závěr včerejší olomoucké Muzejní noci. ⚡🌃 . #olomouc #univerzitnimesto #muzejninoc #geniusloci
Společná půda = nový diskusní formát naší filozofické fakulty. Právě teď v podkroví Konviktu! . Jak hledat dialog v rozhádané společnosti? Jak definovat hranice svobody slova? Jak chránit společnost před dezinformačními útoky bez újmy na pluralitě názorů? Kde končí ochrana práv menšin a začíná „cancel culure“? . V době polarizujících nálepek je třeba hledat společnou půdu. @ff_upol proto představuje novou sérii veřejných debat, na něž zve mimořádně povolané osobnosti, které mají co říct k věcem veřejným. . Cílem je kultivovaná diskuze, v níž se zastánci odlišných postojů snaží prezentovat své názory způsobem, který je pro druhou stranu přijatelný. Směřovat k empatii a otevřenosti, které svobodná a demokratická společnost nezbytně potřebuje. . První dvojicí hostů jsou chemik Jan Konvalinka a spisovatelka a publicistka Radka Denemarková. Tématem výzvy současné společenské komunikace. Pokud jste se dnes nedostali, těšte se na videozáznam! . #spolecnapuda #univerzitapalackeho #palackyuniversity #olomouc #univerzitnimesto
Zbrojnice je nejen hlavní univerzitní knihovna a nejkrásnější bývalý muničák na sever od Alp. Je to i hlavní stage! Čeho? Přece blížícího se @majalesup. 🎇⏳ Jubilejní 10. Olomoucký majáles nás čeká už příští úterý a středu 24.–25. května. . 🎼 O hlavní hudební program se letos postarají: 🎇 Michal Horák @cichalsporak 🎇 N.O.H.A. @noiseofhumanart 🎇 Circus Brothers @circus_brothers 🎇 MALALATA @malalatadjs ...a mnozí další. . Těšit se můžete i na divadelní improshow O.L.I.V.Y., Slam Poetry, výstavy, besedy, filmy, site specific instalace nebo spoustu soutěží. A samozřejmě i na velký majálesový průvod městem s korunovací krále a královny. 👑👑 . 👉 Tak se těšte s námi a buďte u toho! Link na program najdete v biu. ☝️ . . . #majelesUP #univerzitapalackeho #palackyuniversity #olomouc #univerzitnimesto
Vítězové Literární soutěže UP jsou oceněni – už po osmadvacáté. ✒️🏆 . Odborná porota sestavená z renomovaných literátů z řad našich pedagogů – Michala Sýkory, Radka Malého a Jany Vrajové – dnes společně s panem rektorem vyhlásila vítěze letošního ročníku tradičního poeticko-prozaického klání. . And the winners are... . ⭐ V kategorii Povídka: Michaela Štálová z @ff_upol, respektive @kdfs_upol . ⭐ V kategorii Poezie: Darja Dočekalová z Katedry filozofie, taktéž na FF . Blahopřejeme! A těšíme se, že to mnozí naši literární talenti po vzoru svých učitelů jednou dotáhnou na České lvy a Magnesie Litery. ✌️ . . . #univerzitapalackeho #palackyuniversity #upol #olomouc #univerzitnimesto
Slunečné ráno v Bezručových sadech a náš Konvikt. 🌷 . @ff_upol @pdf_upol #univerzitapalackeho #palackyuniversity #olomouc #univerzitnimesto #geniusloci
Jak nejlepe obrnit nervy před blížícím se zkouškovým? Přece pohybem! 💪 . V duchu dobré tradice tedy jako každý rok pan rektor vyhlásil na druhou květnovou středu volno a s ním Sportovní den UP. 🆙 Sportoviště napříč Olomoucí ted dnes ožila akademickými kláními v týmovém i individuálním duchu. . @ff_upol uspořádala svůj výroční fotbalový Pohár děkana (gratulace žurnalistům @kmksz_upmedia k vítězství), od hynkovského jezu se sjíždělo na kajaku, konaly se početné výšlapy pěšky i na kole a v okolí sportovní haly to žilo vším možným od badmintonu po lukostřelbu. Koukněte na fotky! . #univerzitapalackeho #palackyuniversity #upol #olomouc #univerzitnimesto
Slunečné počasí si říká o výlety na kole. ☀️ . Ať při jarních měsících cyklíte do školy nebo za volným časem, určitě vám udělá radost partnerství, které naše univerzita uzavřela s největším tuzemským provozovatelem sdílených kol @nextbike_cz. 🚲➕🆙 Díky němu můžu všichni studenti i zaměstnanci UP využít citelných slev a dárkovývch poukazů na půjčovné bicyklů, které jsou snadno dostupné po celé Olomouci. . Jak na to? Podrobnosti nově najdete v průvodci studiem na webu. Odkaz v biu. ☝️ . #nextbike @dopracenakole #univerzitapalackeho #palackyuniversity #upol #olomouc #univerzitnimesto
Přesně před 77 lety zněly olomouckými ulicemi závěrečné výstřely 2. světové války. Do bezpodmínečné kapitulace nacistického Německa zbývaly poslední minuty. Oblast Hané byla jedním z nemnoha zbývajících míst v Evropě, kde do noci z 8. na 9. května 1945 stále probíhaly těžké boje mezi německými a spojeneckými vojsky. . Daň za osvobození Olomouce byla vysoká. V bojích v olomouckých ulicích padlo nejméně 90 vojáků 4. ukrajinského frontu Rudé armády, dalších 66 v místních nemocnicích později podlehlo svým zraněním. O život přišly i desítky místních odbojářů a  stovky civilistů. Zničeno nebo poškozeno bylo na 2.000 budov. Patřila k nim třeba bazilika na Svatém Kopečku nebo městská radnice. Na té byl těžce poškozen historický orloj, který za poválečné obnovy získal dodnes kontroverzní podobu v duchu socialistického realismu. . Válka změnila i geopolitickou realitu. Vítězstvím na východní frontě se na světové scéně legitimizoval a prosadil Sovětský svaz. Před válkou sice velká, ale zaostalá a politicky izolovaná země z války vyšla jako nesporná vojenská velmoc. Její diktátor Stalin sice v roce 1939 uzavřel spojenectví s Adolfem Hitlerem, po řadě válečných zvratů ale v květnu 1945 mohl slavit vítězství na straně přemožitelů nacismu. Vítězství to pro něj nebylo nezištné. Jeho moc se po válce rozprostřela nad téměř všemi zeměmi východní i střední Evropy. . Komunistická strana, která byla de facto agenturou sovětských zájmů v Československu, v poválečných letech politickými i násilnými prostředky převzala neomezenou moc ve státě. Jejím prostřednictvím měla poslední slovo v rozhodování o osudech Čechů a Slováků Moskva. Totalitní vazalství trvalo do roku 1989, dokud se sám Sovětský svaz nezačal hroutit pod tíhou vlastních ekonomických a společenských neúspěchů. . Samotný SSSR byl ovšem mnohonárodnostním impériem a v geopolitických ambicích byl věrným nástupcem carského Ruska. A koloniální impéria mají tendenci zanikat pomalu a dlouho přežívat v myslích svých pánů a zastánců. V posledních měsících jsme svědky toho, jak příběh rozpadu sovětské říše píše svou další krvavou kapitolu. Neztrácejme ze zřetele historii. Ale ani víru v to, že je to kapitola tohoto druhu poslední.
Ty jarní večery nad Hanou... 💙 . #olomouc #univerzitnimesto #univerzitapalackeho #palackyuniversity #upol #geniusloci
Preferujete studium open air? Půjčte si univerzitní lehátko! 🌞 . 1️⃣ Zajděte na recepci @knihovnaupol v přízemí Zbrojnice. 2️⃣ Předložte ISIC / zaměstnaneckou kartičku. 3️⃣ Užijte si jarní sluníčko! 🕶️ Nejpozději před zavírací dobou knihovny vraťte lehátko na recepci. Nemáte zač! 💙 . #univerzitapalackeho #palackyuniversity @zaparkuj_official #olomouc #univerzitnimesto

Mobilní aplikace Studuj na UP:

Filozofická fakulta
Univerzity Palackého v Olomouci
Křížkovského 511/10
771 48 Olomouc
www.ff.upol.cz