Select Page

Obecná lingvistika

informace pro uchazeče o studium na Filozofické fakultě UP v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci

Druhá nejstarší vysoká škola v Česku v jediném skutečně univerzitním městě

Proč studovat obecnou lingvistiku?

 • Naučíš se udělat gramatiku
 • Naučíš se popisovat texty všech jazyků různými gramatikami
 • Naučíš se luštit používané šifry
 • Naučíš se rozpoznat autorství textu
 • Naučíš se vidět realitu ve fikci a teorii v praxi
 • Budeš rozumět zápisu v DNA
 • Budeš umět zjistit, zda bude fungovat nová reklama
 • Budeš vědět, co zní ve tvém jméně
 • Budeš analyzovat texty a staneš se součástí výzkumu
 • Budeš se účastnit stáží na českých i zahraničních institucích

Co u nás můžeš studovat?

 • Studovat u nás můžeš jednooborově i dvouoborově. V rámci bakalářského studia nabízíme dvouoborový studijní program Obecnou lingvistiku a teorii komunikace a stejně tak dvouoborovou Lingvistiku a Digital Humanities.
 • V rámci magisterského studia u nás můžeš pokračovat programem Obecná lingvistika a teorie komunikace, který lze studovat jak jednooborově, tak dvouoborově jako maior či minor.
 • Rozhodneš-li se naplno věnovat vědě, máme pro tebe doktorské studijní programy Obecná jazykověda a teorie komunikace a Lingvistika a Digital Humanities.

Proč studovat u nás v Olomouci?

• Klademe velký důraz na propojování lingvistiky a přírodních věd, matematiky či psychologie, ale také médií a marketingu.

• Naučíš se jazyk chápat jako nástroj poznání, díky němuž budeš schopen přesně analyzovat jakýkoliv problém v jakémkoliv oboru.

• Podporujeme kombinaci studia a praxe. Již během prvních roků studia na katedře se můžete zapojit do spousty zajímavých projektů, jako náš Jirka.

• Jsme malým kolektivem s rodinnou atmosférou, budeš se u nás cítit jako doma!

• Díky síti našich partnerských škol a institucí se můžeš už během studií vydat na studijní i pracovní stáže po Evropě i po celém světě, jako naše Juliana.

• Připravíme tě na všechny možné varianty tvého budoucího profesního uplatnění.

• Spolupracujeme s marketingovými agenturami z celého světa.

• Můžete si vybrat předměty v češtině i angličtině. Na naší katedře působí vyučující z různých zemí světa!

• Již od bakalářského studia budeš mít možnost zapojit se do nejrůznějších projektů, ať už se jedná o vytváření deskové hry s lingvistickou tematikou, výzkumné projekty nebo Lingvistiku z obýváku.

• Disponujeme technologiemi nezbytnými pro empirický výzkum jazyka, například eyetrackerem, který během studií využívala třeba naše Míša.

Co tě u nás čeká? Podívej se na ukázkové přednášky, které jsme pro vás připravili v rámce dne otevřených dveří.

Jak se k nám dostaneš?

l

• Do 15. března nám pošli vyplněnou elektronickou přihlášku ke studiu.

• Podrobné informace k přijímacímu řízení najdeš zde na webu fakulty.

Kde se uplatníš?

• Tvůj smysl pro logickou stavbu jazyka a přesnost jeho použití využiješ při tvorbě komunikačních strategií či sloganů v marketingových a PR agenturách, ale také v odděleních komunikace v soukromých firmách, ve státní správě a neziskovém sektoru.

• Pokud si ke studiu přidáš ještě druhý jazyk, tvůj analytický vhled do jazyka ti výrazně pomůže uplatnit se v tlumočnictví a překladatelství.

• Staneš se nepostradatelnou součástí badatelských týmů zaměřených do nejrůznějších oblastí výzkumu, zdaleka nejen na lingvistický výzkum.

• Uplatníš se ve statistických odděleních při přípravě a zpracování jazykových dat či v konkrétních firmách využívajících zpracování jazyka, jako náš Ondra.

• Analytické jazykové myšlení ti přijde vhod při práci s informačními zdroji v médiích či nakladatelstvích.

Kam za hranice budeš moct vyjet?

Naše katedra každý rok vysílá studenty na semestrální či dvousemestrální studijní pobyty na svých partnerských univerzitách i na pracovní stáže. Jejich seznam najdeš na našem hlavním webu.

Kdo tě bude učit?

Dan Faltýnek

Věnuji se popisu jazyka na všech rovinách, od fonetiky po sémiotiku. Jsem obecný lingvista.

 

Ludmila Lacková

Zkoumám, kde všude kromě jazyka probíhá komunikace. Jsem biosémiotička.

 

Vladimír Matlach

Zkoumání DNA, umělé inteligence i formální generování fyzických struktur mi nejsou cizí. Jsem informatik a lingvista.

 

Martina Benešová

Vypočítám vzorce v přirozeném jazyce i znakové řeči. Jsem matematická lingvistka.

 

Lukáš Hadwiger Zámečník

Zjišťuju, kde se fyzika potkává s jazykem. Jsem filozof vědy.

 

Kateřina Lesch

Pomocí sémantické datové analýzy odhaluji podvody. Jsem forenzní lingvistka.

 

Claudio Rodríguez Higuera

 

Popisuji logickou strukturu jazyka a souhru v ní se vyskytujících konceptů. Jsem analytický filozof.

Tyler James Bennett

Zkoumám, jakým způsobem propaganda, média a marketing ovlivňují veřejné mínění a směřování dnešní společnosti. Jsem sémiotik a psycholingvista.

S jakými studijními moduly se u nás setkáš?

Modul Obecná lingvistika

Co to je?

 • Komunikujeme, tedy jsme. Vezměme si třeba držení našeho těla, způsob, jakým se oblékáme, rozhovory, které navazujeme se svými přáteli, či korespondenci na sociálních médiích – jsme neustále součástí komunikačních procesů a událostí.

Principy

 • Tradice Pražského Lingvistického Kroužku
 • Výzkum jazykových univerzálií
 • Zapojení studentů do výzkumu
 • Problem-solving praktické předměty

Předměty

 • Obecná fonetika a fonologie
 • Obecná lingvistika
 • Základy experimentální analýzy jazyka
 • Teorie gramatiky
 • Lexikon
 • Principy vývoje jazyka
 • Morfosyntax
 • Dějiny české lingvistiky
 • Teorie komunikace
 • Modely vysvětlení v lingvistice

Akce

Partneři

Modul Digital Humanities

Co to je?

 • Disciplína Digital Humanities zkoumá klasické objekty zájmu humanitních věd, jakými jsou např. knihy či data pocházející ze sociálních médií, za pomoci počítačů.

Principy

 • Automatické zpracování přirozeného jazyka
 • Kvantitativní lingvistika
 • Určování autorství
 • Počítačová bezpečnost
 • Praktické zaměření (stáže ve firmách pro studenty)
 • Empirické zákony: Zipfův, Herdanův, Paretův

Předměty

 • Zpracování dat v DH
 • Forenzní lingvistika
 • Minulost databázových systémů
 • Současnost databázových systémů
 • Algoritmické zpracování jazyka
 • Základy experimentální analýzy jazyka
 • Atribuce textu
 • Matematické modelování jazyka
 • Zpracování přirozeného jazyka
 • Kvantitativní lingvistika
 • Lingvistický experiment
 • Programování
 • Introduction to Digital Humanities

Akce

Partneři

Modul Sémiotika

Co to je?

 • Znakové systémy, principy výstavby nejrůznějších typů kódů, pojmenování, označování a reprezentace v živých systémech, oblastech společenského a kulturního života. Taková a rozsáhlejší je šíře zájmů disciplíny zvané sémiotika.

Principy

 • Kros-, inter-, multi- a trans-disciplinarita (biosémiotika, psychosémiotika, kognitivní sémiotika a kulturní sémiotika)
 • Intersektoralita (spolupráce s privátním sektorem, např. marketingové agentury) a inkluzivita
 • Jazykový a kulturní polyglotismus
 • Spoluautorství a open source
 • Média a digitální komunikace

Předměty

 • Sémiotika
 • Kognitivní sémiotika
 • Kulturní Sémiotika
 • Critical reader of new media
 • Biosémiotika
 • Sémiotické večery
 • Komplexní analýza komunikačního procesu
 • Aplikovaná semiotika
 • Experimentálni semiotika
 • Psycholingvistika
 • Kritická analýza diskurzu

Akce

Partneři

Léto a prázdniny jsou ideálním časem, kdy můžeme na chvilku zastavit a zamyslet se nad i nad věcmi, které jdou jindy kolem nás. Třeba o trvale udržitelném soužití se zbytkem planety, což je vděčné téma nejen pro akademickou diskusi. . Abychom pomohl přenést udržitelný životní styl z teorie do praxe, přinášíme vám s naším univerzitním webzinem Žurnál letní rubriku tipů domů i na cesty. Dozvíte se třeba: . 🔹 Jak je to s ekologickým přínosem vegetariánství. 🔹 Jak optimálně (ne)používat klimatizaci. 🔹 Jak si doma vyrobit vlastní prací a čistící prostředky. 🔹 Kde najít a jak používat online ekomapu Olomouce. . ... a mnoho dalšího. Tak nakoukněte do Žurnálu! Odkaz na všechny dosud vydané tipy najdete v biu. ☝️☝️ . . . #olomouc #univerzitnimesto #univerzitapalackeho #palackyuniversity
Tohoto dne roku 1822 se v Hynčicích u Nového Jičína narodil nadaný chlapec. Ač byl ze zemědělského prostředí, pilná studia ho zavedla nejprve na gymnázium do Opavy a následně do univerzitní Olomouce, na studia historické předchůdkyně @ff_upol. Zde se seznámil s prací významných přírodovědců své země a doby – Bedřicha Franze a především Johanna Karla Nestlera, výzkumníka na poli šlechitelství rostlin a zvířat. . Z Olomouce ho cesty za poznáním zavedly do kněžského semináře v Brně a přechodně na univerzitu do Vídně. Přijal kněžské svěcení a církevní kariéru završil jako opat Augustiniánského kláštera v Brně – svého času společensky i politicky významný post. Největší vášní pro něj ale zůstala přírodověda, kterou obohatil o práce, jimiž až příliš předběhl svou dobu. Jejich přínos byl plně doceněn až ve 20. století. . Dnes by se otec genetiky Gregor Johann Mendel dožil rovných 200 let. Na jeho památku dnes vzpomínáme i tady, na jeho první alma mater. . #mendelgenetics #gregormendel #olomouc #univerzitnimesto #univerzitapalackeho #palackyuniversity
Novinka v UPointu! I když ne přímo ke koupi. 🆙🤝🇺🇦 . Tradiční „vyšyvanka“ je symbolem ukrajinské lidové kultury, který je se zemí na Dněpru spojen možná ještě pevněji, než modrožlutá vlajka. A teď je i motivem nových triček, které můžete získat v @upoint.upol. Jak? Stačí přispět do našeho univerzitního Fondu pomoci Ukrajině, jehož prostřednictvím vybíráme peníze na průběžnou podporu více než 160 studentů a zaměstnanců z Ukrajiny, kteří na UP působí. . Tričko ve zvoleném střihu a velikosti si může z UPointu odnést každý, kdo prokáže, že do fondu přispěl nejméně 300 korun. 💙💛 . 👉 Více info pod odkazem v biu. ☝️ . #standwithukraine #jsmeup #univerzitapalackeho #palackyuniversity #upoint #upol #olomouc #univerzitnimesto
Letošní promoční maraton pokračuje. A včera a dnes se k němu ve slavnostní dvoraně arcibiskubského paláce připojila @ftkup. . Tak se do světa vydávají další @absolventi_up, kteří se na výšce naučili nejen znalostem o lidskému těle a jeho propojení s myslí, ale taky sportovnímu duchu, důležitosti fair play a úctě k pravidlům. Přejme si, aby tyto přednosti sloužili ke cti nejen jim, ale i dobrému jménu naší univerzity. 💚🆙 . #absolventiup #olomouc #univerzitnimesto #univerzitapalackeho #palackyuniversity #upol
I zkušenému panu pedelovi někdy na promoci „něco spadne do oka“. 💧🎓 . Na prahu prázdnin si naši čerství absolventi obřadně přebírají své zasloužené tituly. Dnes třeba ve velké aule @pdf_upol. Ještě jednou všem gratulujeme a přejeme hodně štěstí v profesním životě! . A doporučujeme si před cestou do velkého světa vyřídit registraci do Klubu absolventů UP. S absolventskou kartičkou získáte trvalý přístup do univerzitní knihovny a spoustu slev a výhod, které v lecčem připomínají ty studentské. A s nimiž se ve svém univerzitním městě i léta po promoci budete stále moct cítit jako doma. 🆙💙 . 👉 Bližší info najdete na profilu @absolventi_up. . #absolventiup #jsmeUP #olomouc #univerzitnimesto #univerzitapalackeho #palackyuniversity #upol
Každý správný student ví, že nejlepší spolubydlící je p̸ě̸k̸n̸é̸ ̸k̸v̸í̸t̸k̸o̸ květina. 🌼 . Pokud patříte k těm, kteří se zrovna vystěhovávají z koleje či bytu (na prázdniny, nebo vstříc „dospělému“ životu) i se svou zelenou přítelkyní, proč si společně s ní neudělat radost? @upoint.upol totiž nově nabízí malý unikát: univerzitní obaly na květináče v uměleckém provedení naší absolventky, designérky Venduly Krupařové z @atropa.atelier. 🪴 . A aby v novém květináči vaše rostlinka rychle prospívala, v UPointu vám k němu přibalí pytlíček „hanácké hlíny“ – humusu z naší botanické zahrady @unigardenolomouc. 💚 . 👉 Více na webu a e-shopu UPointu. Odkaz v biu. ☝️ . . . #upoint #upol #jsmeup #olomouc #univerzitnimesto
....a mládí je pryč. 🆙 . V těchto dnech napříč našimi fakultami probíhají promoce čerstvých absolventů a výjimkou není ani @lf.upol, která v prostorách vojenské nemocnice v Klášterním Hradisku oficiálně předala tituly novým všeobecným i zubním lékařům. Hodně štěstí ve velkém světě! Věříme, že se v něm neztratíte. ❤️ Quod bonum, felix, faustum, fortunatumque sit. . . . #univerzitapalackeho #palackyuniversity #olomouc #univerzitnimesto
Vítáme první letní den! 🌤️ . Dnes v 11:13 místního času dosáhne slunce nejsevernějšího bodu své dráhy na pozemské obloze. Nastane 93 dnů, 15 hodin a 50 minut astronomického léta. Přejeme vám, abyste je proměnili v co nejlepší vzpomínky. . #summersolstice #letnislunovrat #olomouc #univerzitnimesto #geniusloci
Vivant doctores! 🎓 . Dnes před zraky rektora, hodnostářů pěti fakult a auly plné hostů slavnostně odpromovalo dvaatřicet našich nových doktorek a doktorů napříč vědními obory. Gratulujeme a přejeme dvaatřicet skvělých akademických kariér. 💐🆙 . . . #phd #levelUP #univerzitapalackeho #palackyuniversity #olomouc #univerzitnimesto
Tento víkend = výroční svátky města Olomouce, věnované patronce hanácké metropole svaté Pavlíně. A v tradičním zahajovacím historickém průvodu do kostela sv. Mořice ani letos nechyběla čestná reprezentace univerzity. 🆙 . . . #olomouc #univerzitnimesto #univerzitapalackeho #palackyuniversity #geniusloci

Mobilní aplikace Studuj na UP:

Filozofická fakulta
Univerzity Palackého v Olomouci
Křížkovského 511/10
771 48 Olomouc
www.ff.upol.cz